Başımızın üstü yine sağılabilecek inek dolu?

Özellikle bugün (2Haziran 200Smilie: 8)

yurdun kuzeyine İstanbul Ankara gibi yerlerde oturanlar başını kaldırsın ve havaya baksın. Bulut görüyorsunuz değil mi? Beyaz beyaz. Aslında onlar süt dolu inekler. Sağılmak için beklerler. Sağarsanız su olur, bereket olur, sağmazsanız uçar gider.

Su diye inleriz ama bakar geçeriz. Adım Roy Chester olsaydı dediklerim can kulağı ile dinlenirdi. Üsütüne birde birkaç milyon dolar verilir ve bulut tohumlamama izin de çıkardı.(İstanbul Belediyesi uygulaması) Ama adım Cemal Saydam olunca Türk olduğum için para desteği bulamam, uçamam, bulut tohumlayamam, yassak gardaşım yassak. ve böyle susuz kalır bakar dururuz havalara..severiz yarenlik etmeyi havaya buluta yıldıza bakıp şairleşmeyi bize ne buluttan sudan, yaratan verir nasıl olsa…

Category(s): Haberler